Merdeka ?

strez

.

Ah ! mer(d)eka rek(a) !

.

merdekakan dulu sejarah lalu

.

luruskan dulu yang terbengkokkan

.

pada t(j)inta-t(j)inta mu yang berwarna-warni itu

.

kumohon di bawah sinar temaram lentera merah ini.
.

Iklan